Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


Al·legacions camp de Golf Gandia

Al·legacions camp de Golf Gandia


L’Ajuntament de Gandia amb data de 20/12/2011 va presentar davant la Conselleria d’Infraestructures, Transport i Medi Ambient, una proposta per a posar en marxa el nou Pla Especial de la marjal de Gandia, que inclou la instal·lació d’un camp de Pitch and Putt en terrenys actualment no urbanitzables segons el PGOU de la ciutat. El Pla Especial es troba en un procés d’informació i participació publica on els ciutadans i ciutadanes podem fer propostes de correcció al respecte en un procés tan important com és el reordenament del terrenys i dels usos de la marjal de Gandia. Un Pla Especial, és una eina que la nostra legislació determina per tal de planificar en el temps i en l’espai, els usos que s’hi donen en una zona determinada. Aquest Pla, ha de vetllar sobre tot per l’aprofitament sostenible dels recursos i del territori i pel compliment de la legislació i dels reglaments vigents. La Plataforma pels Pobles de la Safor en el seu treball d’anàlisi del Pla Especial, dins del marc de participació obert, ha trobat greus irregularitats en aquesta proposta.

 

Entre altres irregularitats cal destacar:


La falta d’un estudi tècnic previ relatiu a la ubicació més idònia en el terme municipal de Gandia d’un camp de golf en el sector SNUP 3 que suposa un elevat grau d’intensitat d’obra constructiva, d’inversió econòmica i d’alteració del paisatge.

La obvietat voluntària que aquest camp de golf, en l’actual PGOU i des de l’any 1983, és sòl no urbanitzable d’especial protecció, perquè en 1983 aquest espai tenia un gran valor ambiental i es va considerar per consens dels regidors/es del consistori que s’havia de protegir amb aquesta figura dins del PGOU.

L’ausència de cap justificació del perquè actuar sobre l’espai en qüestió, quan aquest espai s’ha mantingut sense alteració des de 1983 i lluny de perdre aquest valor, l’espai ha anat augmentant-lo considerablement i així ho demostren tots els estudis realitzats per la UPV i per la UV al respecte.

La probabilitat que el municipi dispose d’altres espais per ubicar aquesta activitat i que no suposarien alteració en el valor i en la naturalesa del tipus de sòl en el respectiu PGOU.

És per això i per altres motius dels quals informarem, que Pels Pobles de la Safor no està d’acord amb aquesta proposta de Pla Especial que inclou la destrucció de la nostra marjal i no l’aprofitament racional i equilibrat dels seus recursos. Animem a la ciutadania a al·legar a aquest document en registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia abans del dia 21 d’abril. No podem malmetre el present i el futur dels nostres espais ni de la nostra economia.