Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


Convocatòria plenari 06-05-2013

Convocatòria plenari 06-05-2013


Plec de condicions econòmico-administratives i convocar la licitació per a la contractació d'obres “Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 6. Informe de Secretaria-Intervenció relatiu al compliment dels objectius contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2013