Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


Hui Plenari Extraordinari

Hui Plenari Extraordinari


ORDRE DEL DIA 

1.- Ratificació de Resolució de l’Alcaldia per la qual s’al·lega contra la Resolució de 29 de juny de 2012 de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

2.- Determinació de les festes locals a efectes escolars, curs 2012/2013.

3.- Posar a informació pública el document “Modificació puntual núm. 5 del P.G.O.U.”.

4.- Sol·licitar a la Diputació de València subvenció del II Pla de Xoc per a finançar despeses degudament contretes per part d’este Ajuntament.

5.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici de 2011.

6.- Retre compte de les Resolucions de l'Alcaldia, i de la correspondència d'especial interès.