Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


[#proupasqualades] contracten “A DIT”

[#proupasqualades] contracten “A DIT”S’aprova inicialment el Reglament Municipal del Servei de Subministrament d’Aigua Potable. S’aprova la cessió de terrenys municipals per a conformar Camí Natural de “l’Antic Trenet” [Extracte Acords] ple 4 de juny 2012 [font web municipal]


L’Alcalde, Agustí Pascual, va reconèixer en el Ple celebrat dilluns, i en resposta a la demanda d’explicacions feta pel regidor d’Esquerra Unida, Toni Sàiz, la contractació de personal sense més criteri que el seu propi personal. Es reprodueix de nou la fòrmula arbitrària de prendre decissions que ja va deixar palesa l’Alcalde amb la decissió de demoldre la Font del Moc; decissió que el nostre grup també denuncià. 

Així, en resposta a les preguntes formulades pel nostre regidor al Sr. Alcalde: [font EUPV-BENIFAIRÓ]

Amb quin criteri s’ha eleccionat les persones que estes darreres setmanes han sigut contractades per l’Ajuntament?,  i, quina és la durada dels contractes que s’han signat?
L’Alcalde va respondre que la contractació responia al seu criteri personal, perquè les persones contractades li manifestaren la seua necessitat o bé perquè provenien d’altres borses com les de la neteja.

Respecte a esta resposta, Esquerra Unida va manifestar mitjançant el seu portaveu, que fa uns mesos se’ns va plantejar per part de l’Alcaldia la proposta d’obrir una borsa per contractar gent amb necessitats especials (com per exemple, a la que li faltaren dies cotitzats per a poder cobrar l’atur). Inicialment el nostre grup va estar d’acord sempre i quan es fixaren uns criteris objectius i es fera una valoració objectiva de les persones que s’inscrigueren en la borsa. Malauradament no ha sigut així, i als fets ens remetem. A més, l´única borsa municipal que tenim constància que existeix és la de la neteja de dependències municipals (Ajuntament, Metge, Escola i Escoleta). Per tant, ens sembla estrany que s’utilitze una borsa per a contractar a gent per a altres tasques que no són pròpiament les de la borsa. Però havent-se fet, s’hauria d’haver signat un contracte de 3 mesos tal i com establia la borsa de la neteja.

Aleshores, en opinió d’Esquerra Unida, i sense desmerèixer les persones contractades ni entrar a valorar les seues necessitats, hem constatat que, en este cas, l’únic criteri per a la selecció ha sigut la decissió arbitrària i personal de l’Alcaldia. Aleshores,  manifestem, a l’igual que hem fet sempre, que estem totalment en contra d’aquesta forma d’actuar i esperem no torne a ocòrrer en un futur.


 

 PPSOE ACORDEN LA CONTRACTACIÓ D’UN/A REGIDOR/A AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

PSOE i PP recolzaren, en el plenari cel·lebrat el dillus, la proposta de l’Alcaldia, de contractar un/a regidor/a amb dedicació exclusiva (és a dir, a temps complet). El regidor/a, identitat del qual encara no s’ha desvetllat, substituirà, durant les vacances d’estiu, a un dels treballadors fixes de l’Ajuntament fent tasques pròpies del mateix, que suposem seran les d’organitzar i supervisar els treballs de manteniment municipals i el de les persones contractades per a l’Atur Agrícola i altres programes.

  1. Davant la proposta, el nostre regidor, Toni Sàiz, va exposar que considerant: la situació econòmica que travessa l’Ajuntament i els ajustos tan greus que s’estan fent, i que, per la subvenció de l’Atur Agrícola, van a entrar a treballar dos colles de 9 persones al mes durant els mesos de juliol i agost, i que com s’ha fet altres vegades, en les colles de treball es nomena una persona com a encarregada o capatàs, que d’alguna forma, assumeix les tasques de coordinació de la feina de la colla, des d’Esquerra Unida pensem que no és necessària la dedicació exclusiva de ningún/a regidor/a durant el temps que el treballador municipal estiga de vacances, ja que la feina de coordinació la pot fer la persona encarregada tal i com hem comentat abans. Sotmesa a votació, la proposta de dedicació exclusiva d’un regidor/a s’aprovà amb els vots a favor del PSOE i PP i l’únic vot en contra del nostre grup Esquerra Unida. [font EUPV-BENIFAIRÓ]