Pressupostos  

22/09/2013

La CUP demana explicacions al Ple

La Candidatura d'Unitat Popular de Benifairó de la Valldigna demanarà explicacions de les accions d'àmbit municipal que ens estan afectant a totes les residents al poble. Hem anat investigant i observant un silenci i complicitat en tots els integrants de la corporació municipal. Nosaltres...continua llegint
11/08/2012

BENIFAIRÓ deu un milió d'€UROS

Dades a 31/12/11: el deute de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna és de 954.000 € 44,41 % del presupost municipal (2.148.100 €), segons el Ministeri d'Economia i Hisenda del Govern Espanyol.continua llegint
16/07/2012

Hui Plenari Extraordinari

CONVOCATÒRIA AJUNTAMENT EN PLE - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: Determinació de les festes locals a efectes escolars, curs 2012/2013. Posar a informació pública el document “Modificació puntual núm. 5 del P.G.O.U.”. Sol·licitar a la Diputació de València subvenció del II Pla de Xoc per a finançar despeses...continua llegint
07/07/2012

càrrecs amb dedicació exclusiva

L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del 04 de juny de 2012, va adoptar acord pel qual es va determinar designar un Regidor amb dedicació exclusiva temporal amb un sou brut de 4.152,00 € per tal de dirigir els aturats contractats pel municipi mitjançant diferents programes destinats a pal·liar...continua llegint
06/06/2012

[#proupasqualades] contracten “A DIT”

Ens fem ressó de la denúncia del grup municipal benifaironer EUPV: L’Alcalde, Agustí Pascual, va reconèixer en el darrer Ple la contractació de personal sense més criteri que el seu propi personal + PPSOE ACORDEN LA CONTRACTACIÓ D’UN/A REGIDOR/A AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVAcontinua llegint
14/05/2012

Ajuntament crèdit pagament proveïdors

Per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta legal preceptiva, s’aprova Operació de Crèdit a llarg termini per al finançament del pagament als proveïdors d’este Ajuntament, d’acord amb el que regula el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer.continua llegint
Veure video
06/01/2012

Endavant (OSAN) davant les retallades

Comunicat sobre les retallades en el sector públic aprovades pel Consell de la Generalitat Valenciana.continua llegint